Parempaa palvelua.

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä
ISO Autohuolto Suomi Oy
Visamäentie 2, 13100 Hämeenlinna

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Vesa Ulenius, tietojärjestelmäjohtaja, puh. 040 7032 426, vesa.ulenius(at)uusiautohuolto.fi
Taru Hirvonen, markkinointisuunnittelija, puh. 040 0189 942, taru.hirvonen(at)uusiautohuolto.fi

Rekisterin nimi ja rekisterin henkilötiedot
ISO Autohuolto Suomi Oy:n asiakasrekisteri. Rekisteriin merkitään ne luonnolliset henkilöt, jotka ovat

 • asiakassuhteessa ISO Autohuolto Suomi Oy:hyn
 • allekirjoittaneet ISO Autohuolto Suomi Oy:n auton käyttöluvan
 • ISO Autohuolto Suomi Oy:n kanta-asiakkaita.

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, palveluiden kehittämiseen sekä tilasto- ja markkinatutkimuksiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • henkilötunnus
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • suoramarkkinointikiellot
 • auton merkki, malli, vuosimalli ja rekisterinumero
 • auton huoltotiedot.

Tietolähteet

 • Asiakkaan ilmoittamat tiedot
 • Maahantuojien ilmoittamat tiedot
 • Trafin ajoneuvotiedot

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille
ISO Autohuolto Suomi Oy voi luovuttaa rekisterin tietoja lain sallimissa puitteissa esimerkiksi viranomaisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterin tietosuoja
Rekisteriä voivat tarkastella ja käsitellä vain ne ISO Autohuolto Suomi Oy:n toimihenkilöt, joilla on henkilökohtainen tunnus ja salasana järjestelmään. Tunnuksen ja salasanan perusteella voidaan todentaa sisäänkirjautuminen ja mahdollinen tietojen muokkaaminen. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus kaikkia asiakastietoja koskevissa asioissa.

Viestintäverkkojen suojauksessa noudatetaan sähköisen viestinnän tietosuojalakia ja Viestintäviraston määräyksiä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja oikaista tietojaan. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterinpitäjälle. Korjauspyynnöt voi osoittaa rekisteriasioista vastaaville henkilöille. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää hänen tietojensa käyttö suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta ja henkilömatrikkelia varten.

 

 


Auton vaihto mielessä? Tutustu:

uusiautokauppa.fi